ערב ערפילי

ערב ערפילי

גנטיקה – בלובלאק + סקאנק #1

Type: 90% Indica / 10% Sativa

BlueBlack X Skunk #1

 

מראה: פרחים דחוסים לרוב, בעלי כיסוי עשיר של טריכומות.

ריח: מתקתק, חריף

טעם: קרמי וחלק, נגיעות של וניל, חריף ומתקתק

לפי עדויות משתמשים, זן עוצמתי וחזק, "מפיל".

מומלץ לשימוש בשעות הערב והלילה.

לא מתאים לשימוש ביום ובשעות הפעילות.

limonene

Selina

α-Humulene

β-Caryophyllene

β-myrcene